Monthly Archives: Август 2018

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА ОБ АГРОПАРКЕ КАСКЕЛЕН

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА ОБ АГРОПАРКЕ КАСКЕЛЕН
28 августа 2018 года на телеканале Казахстан была показана специальная телепередача об Агропарке Каскелен. Журналисты программы «АгроКазахстан» рассказали о пилотном проекте «Инновационный агротехнологический парк для реализации точного земледелия» (Агропарк «Каскелен»), выполняемого в рамках цифровизации АПК. Агропарк создан в консорциуме с 6 крупными научными институтами на площади 1 630 га, основными направлениями которого являются возделывание кукурузы, сои, яровой пшеницы, ячменя и других перспективных сельскохозяйственных культур. Новые сорта и инновационные технологии в совокупности позволяют увеличить показатели урожайности сельскохозяйственных культур и сократить экономические потери в поле до 70%.

ҚАСКЕЛЕҢ АГРОПАРКІ ТУРАЛЫ ТЕЛЕКӨРСЕТІЛІМ
2018 жылы 28 тамызда Қазақстан телеарнасында Қаскелең Агропаркі туралы арнаулы телебағдарлама көрсетілді. «АгроҚазақстан» бағдарламасының журналистері ауыл шаруашылығы саласындағы 6 ғылыми-зерттеу институтын консорциумға біріктіру арқылы «Дәл егіншілікті жүзеге асыру үшін инновациялық агротехнологиялық парк құру» (Қаскелең Агропаркі) пилоттық жобасы аясында 1 630 га жүргізіліп жатқан жұмыстарды көрсетті. Жаңа сорттар мен инновациялық технологиялар өсімдік өнімділігін арттырып қана қоймай, егістікке жұмсалған экономикалық шығындарды 70%-ға дейін қысқартады.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА ОБ АГРОПАРКЕ КАСКЕЛЕН28 августа 2018 года на телеканале Казахстан была показана специальная телепередача об Агропарке Каскелен. Журналисты программы "АгроКазахстан" рассказали о пилотном проекте «Инновационный агротехнологический парк для реализации точного земледелия» (Агропарк «Каскелен»), выполняемого в рамках цифровизации АПК. Агропарк создан в консорциуме с 6 крупными научными институтами на площади 1 630 га, основными направлениями которого являются возделывание кукурузы, сои, яровой пшеницы, ячменя и других перспективных сельскохозяйственных культур. Новые сорта и инновационные технологии в совокупности позволяют увеличить показатели урожайности сельскохозяйственных культур и сократить экономические потери в поле до 70%.ҚАСКЕЛЕҢ АГРОПАРКІ ТУРАЛЫ ТЕЛЕКӨРСЕТІЛІМ2018 жылы 28 тамызда Қазақстан телеарнасында Қаскелең Агропаркі туралы арнаулы телебағдарлама көрсетілді. "АгроҚазақстан" бағдарламасының журналистері ауыл шаруашылығы саласындағы 6 ғылыми-зерттеу институтын консорциумға біріктіру арқылы «Дәл егіншілікті жүзеге асыру үшін инновациялық агротехнологиялық парк құру» (Қаскелең Агропаркі) пилоттық жобасы аясында 1 630 га жүргізіліп жатқан жұмыстарды көрсетті. Жаңа сорттар мен инновациялық технологиялар өсімдік өнімділігін арттырып қана қоймай, егістікке жұмсалған экономикалық шығындарды 70%-ға дейін қысқартады.

Опубликовано Шынболат Рсалиев Понедельник, 3 сентября 2018 г.

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

Dark Mode
X