Monthly Archives: Декабрь 2020

С новым годом

Жаңа 2021 жыл құтты болсын!

Құрметті әріптестер!

Сіздерді Жаңа жылыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! Келер жаңа 2021 жыл Сіздердің барлық істеріңіз бен бастамаларыңызға ақ жол ашып, мол табыстар ала келсін, жетістіктерге толы болсын. Сіздерге зор денсаулық, қуаныш пен шаттыққа толы ұзақ ғұмыр, отбасыңызға бақ-береке, ашық аспан, шуақты күндер тілейміз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, ауызбіршілігіміз артып, жарқын болашаққа деген сенім нық болсын!

С Новым 2021 годом!

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Пусть наступающий новый 2021 год откроет дорогу всем вашим поступкам и начинаниям, принесет большие успехи и будет полон достижений. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, полной радости и счастья, благополучия семье, открытого неба и солнечных дней. Пусть наша страна будет мирной, наш народ будет в безопасности, наше единство возрастет и наши надежды на светлое будущее будут крепкими!

132444742_3688246201235211_1931737958408100843_o

Қазақстанның оңтүстік-шығысында жүгері дақылының шет елдік және отандық будандарын өсіру

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында 2018-2020 жж. ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қазақстанның әр түрлі топырақ-климаттық жағдайларына бейімдеу үшін ең үздік шет елдік сорттар мен будандарды трансферттеу» ғылыми бағдарламасының шеңберінде «Қазақстанның оңтүстік-шығысында жүгері дақылының шет елдік және отандық будандарын өсіру» атты ұсыныстар дайындалып, баспадан шығарылды. Ұсыныстарда жүгері будандарын Қазақстанның оңтүстік-шығыс жағдайына бейімделуін және ауруға төзімділігін анықтау мақсатында әлемдік селекциядағы жүгері будандарын экологиялық сынау нәтижелері келтірілген. Ұсыныстар өңірде жүгері будандарын өсірумен айналысатын мамандарға арналған.

Возделывание гибридов кукурузы зарубежной и отечественной селекции в условиях юго-востока Казахстана

В Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства в рамках программы МСХ РК2018-2020 гг., подпрограммы «Трансферт лучших зарубежных сортов и гибридов для адаптации в различных почвенно-климатических условиях Казахстана» подготовлены и изданы рекомендации «Возделывание гибридов кукурузы зарубежной и отечественной селекции в условиях юго-востока Казахстана». В рекомендациях представлены результаты экологического испытания гибридов кукурузы мировой селекции с целью выявления адаптивных и устойчивых к болезням гибридов кукурузы к условиям юго-востока Казахстана. Рекомендации предназначены для специалистов, занимающихся выращиванием гибридов кукурузы в регионе.

4

Құрметті әріптестер!

Сіздерді Республикамыздың ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз! Тәуелсіздік – бұл бостандық, күш, молшылық және рухани байлық. Сіздерге шын жүректен зор денсаулық, бақыт, игілік және алдағы жұмысыңызда тек шығармашылық табыс пен жаңа жобалар мен идеялардың жүзеге асырылуын тілейміз!

Осы патриотизм, отанымыз үшін мақтаныш, бауырластық және бостандық мерекесінде біз ортақ үйімізде бейбітшілік пен тыныштық тілейміз. Сіздердің бұдан да күштірек бірігуіңізді және жаңа мақсаттарға, молшылық пен өркендеу жолында бірге жүруіңізді, дәстүрлі өзара құрмет құндылықтарын сақтап, жаңа жетістіктерге деген ықыласыңыздың артуына тілектеспіз.

Дорогие коллеги!

Поздравляем вас национальным праздником Республики – С Днем Независимости Казахстана!

Независимость – это свобода, это сила, это благосостояние, это духовность. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, дальнейших успехов в своей нелегкой, но очень ответственной работе, творческого подъема и реализации смелых проектов, новых идей!

В этот праздник патриотизма, гордости за нашу Родину, братства и свободы мы желаем мира и покоя в нашем общем доме. Мы желаем Вам ещё крепче сплотиться и вместе идти к новым целям, к благополучию и процветанию, беречь традиционные ценности взаимного уважения и быть позитивно настроенными на новые свершения.

3

Отандық қант қызылшасының будандарын енгізу бойынша ұсыныстар

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында «Ғылым қоры» Акционерлік қоғамының коммерцияландыру жобасы аясында «Қант қызылшасының отандық будандарын енгізу бойынша ұсыныстар» әзірленіп, баспадан шығарылды. Ұсыныстарда экологиялық сорт сынау нәтижесінде сұрыпталған, бәсекеге қабілетті қант қызылшасының будандарының сипаттамалары көрсетілген. Отандық қант қызылшасының будандары генеалогиясы, морфологиялық және биологиялық параметрлері, өсіру ерекшеліктері бойынша талқыланған. Ұсыныстар ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне, қант қызылшасының тұқымын көбейтумен айналысатын ғылыми ұйымдардың мамандарына арналған.

Ұсыныстардың авторлары Қ.Т.Қонысбеков, Ш.О.Бастаубаева, Ш.С.Рсалиев, С.Б.Кененбаев, Ж.О.Оспанбаев, Р.Елназарқызы, Н.Т.Мусагоджаев, Г.Ж.Аянбек, Ф.Н.Нусубалиева.

Рекомендации по внедрению отечественных гибридов сахарной свеклы

В КазНИИЗиР в рамках проекта по коммерциализации АО «Фонд науки» разработаны и изданы «Рекомендации по внедрению отечественных гибридов сахарной свеклы». В рекомендациях описаны характеристики конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы, выделенных в результате экологического сортоиспытания. Приведены данные отечественных гибридов сахарной свеклы по генеалогии, морфологических и биологических показателей, особенностям возделывания. Рекомендации рассчитаны для работников сельского хозяйства, специалистов научно-исследовательских организаций, занимающихся размножением семян сахарной свеклы.

Авторы рекомендации – К.Т. Конысбеков, Ш.О. Бастаубаева, Ш.С. Рсалиев, С.Б. Кененбаев, Ж.О. Оспанбаев, Р. Елназаркызы, Н.Т. Мусагоджаев, Г.Ж. Аянбек, Ф.Н.Нусубалиева.

2

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ АО «ФОНД НАУКИ» ПЕРЕД БИЗНЕСОМ

8 декабря 2020 года на Онлайн платформе Qazaqstan Technologies состоялась конференция на тему «Презентация проектов АО «Фонд науки» перед бизнесом. Тема дня: Садоводство, семеноводство».

На конференции заслушан проект КазНИИЗиР «Технология производства высококачественных семян сахарной свеклы отечественной селекции». Руководитель проекта к.б.н. Бастаубаева Шолпан Оразовна в докладе отметила основные достижения проекта, проблемы рынка, аспекты технологии подработки семян сахарной свеклы, темпы роста рынка семян сахарной свеклы в республике, основные конкуренты, ключевые показатели и дорожную карту развития проекта.

Так, основными проблемами семеноводства сахарной свеклы в республике являются: Необеспеченность оригинальными семенами новых отечественных гибридов сахарной свеклы; Отсутствие завода по подработке семян сахарной свеклы не позволяет довести полученные семена до посевных кондиций в соответствии с требованиями международных стандартов (дражированные и инкрустированные семена). По этой причине доля отечественных семян в СХТП РК составляет 5-7%. Для решения этой проблемы в рамках проекта выполняются: Обеспечение семеноводческих хозяйств семенами отечественной селекции (Аксу, Айшолпан, Тараз, Шекер, Памяти Абугалиева), допущенных к использованию в Республике Казахстан; Подработка семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции в соответствии с современными требованиями посевных стандартов (сушка, сортировка, калибровка, шлифовка, инкрустация, дражирование); Продвижение результатов проекта среди СХТП РК. Таким образом, в ближайшие годы долю отечественных семян можно довести до 30-50%.

Выступающие (Орсариев А.А., Амиров Б.М.) отметили необходимость расширения подобных проектов по семеноводству других сельскохозяйственных культур (масличные, овощные и другие), так как республика остро нуждается в кондиционных семенах, подработанных по современной технологии.

_MG_0070

Академику УРАЗАЛИЕВУ Р.А. 85 лет

8 декабря 2020 года исполняется 85 лет выдающимся ученому современности, академику-селекционеру УРАЗАЛИЕВУ РАХИМУ АЛМАБЕКОВИЧУ.

Совместно с учениками им создано более 160 сортов зерновых, зернобобовых и кормовых культур, из них 72 допущены к использованию по Казахстану, республиках Средней Азии и в России. 15 созданных им сортов широко возделываются в странах СНГ.  Под его руководством защитили и получили ученую степень 56 кандидатов и докторов наук.

С 1970 г по настоящее время его трудовая деятельность связана с Казахским научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства. В 1970-2010 гг. возглавлил отдел селекции зерновых культур и будучи одновременно руководителем Восточного селекционного центра.

С 1995 по 2003 гг. Урозалиев Р.А. был директором КазНИИЗиР, в настоящее время он является главным научным сотрудником отдела  зерновых культур.

Урозалиевым Р. А. опубликовано  700 научных работ по актуальным вопросам селекции, генетики, растениеводства, физиологии, иммунитета, биотехнологии, агроэкологии, клеточной селекции и генной инженерии.

За высокие научные достижения в области  селекции пшениц награжден орденами «Трудового Красного знамени», «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие», именной медалью Н.А. Назарбаева, памятными медалями академиков Н.И. Вавилова, П.П. Лукьяненко, Ф.Г. Кириченко, 2 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями ВДНХ СССР лучший изобретатель СССР. В 1998 году ему присвоено  звание «Заслуженный работник РК», является обладателем Международной Премии и медали им. академика В.Н. Ремесло, им. Бараева и И.А.Синягина – «За выдающиеся заслуги области селекции пшеницы» и Орденом «Құрмет».

Почетный гражданин Алма-Атинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

Коллектив Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства сердечно поздравляет академика УРАЗАЛИЕВА РАХИМА АЛМАБЕКОВИЧА с юбилеем, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, неиссякаемой энергии и новых идеи.

1

Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университетін 90 жылдық мерекесімен құттықтаймыз!

Бұл күндері еліміздегі аграрлық білімінің қара шаңырағы Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университетінің құрылғанына 90 жыл толып отыр. Аталған аграрлық университет әлемдік ғылым мен білім қауымдастығында жоғары абыройға ие, қазақстандық жоғары білімнің танымал көшбасшысы, еліміздегі аграрлық-индустриалды білім мен дамудың  ғылыми, инновациялық ошағына айналып, ауыл шаруашылық саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға айтарлықтай атсалысып келеді.

Аграрлық Университетте білім алған жоғарғы санаттағы мамандар Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында еселі еңбек етуде. Олар отандық ауыл шаруашылығы үшін аса маңызды жаңа идеялар мен жаңалықтар ұсынып, инновациялық бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыруда.

Университеттің барлық профессор-оқытушылар құрамын, студенттер мен қызметкерлерді 90 жылдық мерейтоймен құттықтаймыз! Мереке күні баршаңызға зор денсаулық, шығармашылық табыс, жаңа мүмкіндіктер мен игі бастамалар тілейміз!

Ізгі ниетпен Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының ұжымы

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

Dark Mode
X