Monthly Archives: Август 2020

118213751_3338541606205674_2029523523122399741_o

МАЙБҰРШАҚ ДАҚЫЛЫНЫҢ ЕРТЕ ПІСЕТІН СОРТТАРЫН ЖИНАУ

2020 жылы 20 тамызда Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында майбұршақтың өте ерте пісетін Ивушка сорты жиналды, оның егін түсімі 17 ц/га болды. Бұл сорт 2018 жылдан бері республикамыздың солтүстігінде – Ақмола, Қостанай және Павлодар облыстарында пайдалануға ұсынылған.Сонымен қатар институттың бұршақты дақылдар бөлімінің селекциялық телімдерінде майбұршақтың өте ерте пісетін сорттары мен үлгілерін жинау жүріп жатыр.Ақпаратты бөлім меңгерушісі С.В.Дидоренко ұсынды.

УБОРКА РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ СОИ В КАЗНИИЗИР

В КазНИИЗиР 20 августа 2020 года проведена уборка раннеспелого сорта сои Ивушка, урожайность которого составила 17 ц/га. Данный сорт допущен с 2018 года на севере республики – в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях.Также идет уборка ультраскороспелых сортов и номеров сои на селекционном стационаре отдела зернобобовых культур института.Информация представлена заведующей отделом С.В.Дидоренко.

118094265_3332703050122863_3416922001939695458_n

ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫНЫҢ ТҰҚЫМДЫҒЫНДА ЕГІН ЖИНАУ БАСТАЛДЫ

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ тұқым өндіруге арналған егістігінде қант қызылшасының 5 гектарға егілген Айшолпан буданының тұқымын жинау басталды. Бұдан 20 күн бұрын қант қызылшасының тұқымдық егістігіне өсімдік тканіндегі ылғалды азайту, тұқым біркелкі пісу және егінді машинамен жинауды жеңілдету үшін Реглон препаратымен десикация жасалынған болатын. Тұқым жинауға ГидроФлекс 662 жаткасы бар Джон Дир 770 комбайны қолданылды.

УБОРКА СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В КАЗНИИЗИР

В семенниках сахарной свеклы проведена уборка семян гибрида Айшолпан на площади 5 га. За 20 дней до уборки семенники были обработаны дисикантом Реглон для высушивания растений, одновременного созревания семян и облегчения машинной уборки. Для уборки использован комбайн Джон Дир 770 с жаткой ГидроФлекс 662.

118004005_3326884874038014_3755274914138054271_o

«ТАЛДЫҚОРҒАН АГРОПАРКІНДЕГІ» ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫНЫҢ ЖАЙ КҮЙІ

Талдықорған өңірінің фермерлеріне көрсету және оларды үйрету үшін ауыл шаруашылық дақылдарының жаңа сорттарын дәл егіншілік жүйесі бойынша егудің инновациялық технологиясын енгізу мақсатында «Талдықорған Агропаркінде» қант қызылшасы, майбұршақ, жүгері және жаздық арпа дақылдарының сорттары мен будандары өсіріліп жатқаны белгілі.Егістікте қант қызылшасының 17 буданы егілген болатын, оның ішінде қазақстандық 2 будан (Айшолпан және Ақсу), Польшадан 3 (КНБС), Белорусиядан 2 (БСОССС), Даниядан 8 (Марибо), Германиядан 1 (Штрубе Рус), Франциядан 1 (Флоримон Депре). Талдықорған өңірінде алғаш рет қант қызылшасын тамшылатып суғарудың заманауи жүйесі орнатылып іске қосылды.Жақында Алматы облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бойынша кеңесшісі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты БЕКСҰЛТАНОВ ӘБІЛХАИР ӘНУАРҰЛЫ «Талдықорған Агропаркін» аралап, көрсетілім полигонындағы қант қызылшасы дақылының жай күйі туралы әңгімеледі.

СОСТОЯНИЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В «АГРОПАРКЕ ТАЛДЫКОРГАН»

Как известно под Талдыкорганом Алматинской области выполняется инновационный проект: «Внедрение комплекса интенсивных технологий возделывания кукурузы, сои и сахарной свеклы в системе точного земледелия на демонстрационном показательном полигоне Талдыкорганского региона».В частности посеяны 17 гибридов сахарной свеклы, в том числе 2 гибрида из Казахстана (КазНИИЗиР – Айшолпан и Аксу), 3 из Польши (КНБС), 2 из Беларусь (БСОССС), 8 из Дании (Марибо), 1 из Германии (Штрубе Рус), 1 из Франции (Флоримон Депре). Впервые в Талдыкорганском регионе установлена система капельного полива указанных гибридов сахарной свеклы.На днях консультант по сельскому хозяйству при акимате Алматинской области, кандидат сельскохозяйственных наук БЕКСУЛЬТАНОВ АБУЛХАИР АНУАРОВИЧ посетил посевы «Агропарка Талдыкорган» и рассказал о состоянии сахарной свеклы на демонстрационном полигоне.

117307124_3306655299394305_1042691268976401699_o

УБОРКА СЕЛЕКЦИОННЫХ ПИТОМНИКОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В КАЗНИИЗИР

В Казахском НИИ земледелия и растениеводства идет уборка селекционных посевов яровой и факультативной пшеницы. В этом году на площади 5 га были размещены всего 12345 сортов и образцов яровой и факультативной пшеницы, в том числе коллекционный – 85, гибридная популяция – 590, селекционный питомник 1 года – 11000, селекционный питомник 2 года – 400, контрольный питомник – 90, питомник предварительного сортоиспытания – 60, конкурсное сортоиспытание – 50+50, экологическое испытание – 20.

ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ ТӘЛІМБАҚТАРЫНДА ЕГІН ЖИНАУ ЖҮРУДЕ

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ-да жаздық және факультативті бидайдың селекциялық егістігінде егін жинау жүріп жатыр. Биылғы жылы жалпы ауданы 5 га болатын ғылыми телімдерде жаздық және факультативті бидайдың 12345 сорты мен үлгілері егілген болатын, олардың ішінде коллекциялық – 85, будан популяциясы – 590, селекциялық тәлімбақтың 1 жылы – 11000, селекциялық тәлімбақтың 2 жылы – 400, бақылау тәлімбағы – 90, алдын ала сорт сынау тәлімбағы – 60, конкурстық сорт сынау – 50+50, экологиялық сынақ – 20.

Ушел из жизни наш коллега, заведующий отделом зерновых культур, главный семеновод КазНИИЗиР, кандидат сельскохозяйственных наук КАЛИБАЕВ БАКЫТЖАН САКПАЕВИЧ.

Сегодня, 8 августа ушел из жизни наш коллега, заведующий отделом зерновых культур, главный семеновод КазНИИЗиР, кандидат сельскохозяйственных наук КАЛИБАЕВ БАКЫТЖАН САКПАЕВИЧ. Выражаем глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Бакытжана Сакпаевича.Калибаев Бакытжан Сакпаевич родился 21 июня 1956 года в Арысском районе, Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия» и аспирантуру КазНИИЗиР по специальности «Селекция и семеноводство». Долгое время работал в отделе зерновых культур КазНИИЗиР. Проводил первичное семеноводство сортов озимой пшеницы и тритикале, районированных по всем озимосеющим регионам Казахстана и республик Средней Азии. Им опубликовано более 25 научных статей. Автор 6 сортов пшеницы и тритикале. В 2013-2018 гг. был директором Талдыкорганского филиала КазНИИЗиР.

Бүгін, 8 тамызда біздің әріптесіміз, Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының дәнді дақылдар бөлімінің меңгерушісі, институтымыздың бас тұқымтанушысы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ҚАЛИБАЕВ БАҚЫТЖАН САҚБАЙҰЛЫ өмірден озды. Бақытжан Сақбайұлының жанұясына, жақындарына, барлық әріптестерге қайғырып көңіл айтамыз.

117170361_3296363770423458_1616601501261924000_o

Т.РЫСҚҰЛОВ АУДАНДАҒЫ СЕМИНАР-КЕҢЕС

2020 жылы 6 тамызда Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданының әкімшілігі және облыс ауыл шаруашылығы басқармасы ұйымдастырған семинар-кеңес болып өтті. Семинар жұмысына Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының бөлім меңгерушісі Абаев Серік Сарыбайұлы қатысып, «Күздік дакылдардың (бидай, арпа, рапс) жаңа сорттары мен оларды өсіру технологиясы» тақырыбында баяндама жасады.

СЕМИНАР СОВЕЩАНИЕ В РАЙОНЕ Т.РЫСКУЛОВ

6 августа 2020 года Т.Рыскуловском районе Жамбылской области состоялось семинар-совещание, организованное акиматом района и Управлением сельского хозяйства Жамбылской области. В работе семинара принял участие заведующий отделом КазНИИЗиР Абаев Серик Сарыбаевич, который выступил с докладом «Новые сорта озимых культур (пшеница, ячмень, рапс) и технологии их возделывания».

116689719_3273296389396863_1161916584997217634_n

ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫНЫҢ ТҰҚЫМДЫҒЫНА ДИСИКАЦИЯ ЖАСАУ

Қант қызылшасының заманауи талаптарға сай, өніп шығу сапасы жоғары тұқымын алу үшін тұқымдықтағы өсімдіктерді уақытында және сапалы түрде жинау қажет.2020 жылы 28 шілдеде Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ-де қант қызылшасының тұқымдық егістігіне Реглон препаратымен десикация жасалынды. Дисикация – бұл химиялық препараттармен өңдеу арқылы өсімдік тканіндегі ылғалды азайту. Тұқым біркелкі пісу үшін және егінді машинамен жинауды жеңілдету үшін егін пісуден 5-15 күн бұрын қолданылады.

ДИСИКАЦИЯ СЕМЕННИКОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Высококачественные семена гибридов сахарной свёклы, отвечающие современным требованиям и обладающие высокими посевными качествами, можно получить только при своевременной и качественной уборке семенных растений. 28 июля 2020 года на семенниках сахарной свеклы КазНИИЗиР проведена десикация посевов системным препаратом Реглон. Десикация – это обезвоживание тканей растений путем обработки их химпрепаратами. Применяется для одновременного созревания семян, облегчения машинной уборки урожая за 5-15 дней до нее.

116669946_3286829301376905_2498687303459672992_o

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНДА ОТАНДЫҚ СОРТТАРДЫ ӨНДІРІСКЕ ЕНГІЗУ

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ ғалымдары мен мамандары Түркістан қаласының азық-түлік белдеуінде орналасқан Ынтымак Агро ЖШС егістігін аралап көрді. Барлығы 335 га аймақты алатын егістікті жаңбырлатып суару мәселелері талқыланды.Көрсетілім полигонында судан шөбімен бірге егілген жоңышқа дақылын алғашқы рет жинау ұйымдастырылды.Жоңышқа дақылының Көкбалауса сорты мен италиялық Джулия сортының екінші жылғы өсу қарқыны салыстырылды. Отандық сорт жергілікті жағдайға жоғары бейімделгенін көрсетсе, европалық сорттың егістігі оңтүстік Қазақстанның қатаң жағдайына шыдамай сиреп кеткені белгілі болды.

ВНЕДРЕНИЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАЗНИИЗИР В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ученые и специалисты КазНИИЗиР объехали поля ТОО Ынтымак Агро продовольственного пояса г.Туркестан. Были даны консультации по структуре посевных площадей на текущий год всего 335 га, которые будут находиться под дождевальными установками.Организована уборка люцерны первого года жизни с подсевом суданской травы на демо поле.Проведено сравнение состояния люцерны сорта Кокбалауса и сорта Джулия, Италия второго года жизни на одном и том же поле. Отечественный сорт более приспособлен к местным условиям, а посевы европейского сорта оказались изреженными в жестких условиях юга Казахстана.

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

Dark Mode
X