Monthly Archives: Март 2020

КАЗНИИЗИР ПОМОГАЕТ АКИМАТУ И СЭС С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ УЛИЦ В ПОСЕЛКОВОМ ОКРУГЕ

В связи с появлением коронавируса в Карасайском районе 31 марта 2020 года по просьбе акимата Умтылского сельского округа была проведена дезинфекция улиц в поселках Алмалыбак, Жалпаксай и Мерей. Для обработки улиц используется навесной опрыскиватель для обработки сельскохозяйственных культур химическими препаратами с шириной захвата 12 м.

Опубликовано Шынболатом Рсалиевым Вторник, 31 марта 2020 г.

ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫНЫҢ ОТАНДЫҚ ТҰҚЫМЫ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДА ЕГІЛУДЕ

«СOVID-2019» коронавирус ауруының дамуына байланысты әлемде орын алған пандемиялық жағдайға қарамастан Жамбыл облысында егін егу қызу қарқынмен жүргізілуде. Биыл фермерлер арасында Қазақ егіншілік институтының ғалымдары шығарған қант қызылшасының тұқымына сұраныс артты. Әсіресе көлемі шағын шаруа қожалықтар отандық Ақсу, Айшолпан будандарының тұқымын сатып алуда. Бұл істе облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары қолдау көрсетуде.

Опубликовано Шынболатом Рсалиевым Понедельник, 30 марта 2020 г.

Опубликовано Шынболатом Рсалиевым Понедельник, 30 марта 2020 г.

В ЖАМБЫЛСКОМ ФИЛИАЛЕ КАЗНИИЗИР ПОСЕЯНЫ ГИБРИДЫ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

29 марта 2020 года в Жамбылском филиале КазНИИЗиР посеяны семена сахарной свеклы на площади в 10 га. Для посева были использованы гибриды Торнадо (Дания), Алиция (Белорусь), Тараз, Аксу и Айшолпан (Казахстан). При этом отечественные гибриды (Аксу и Айшолпан) посеяны семенами, подработанными (дражированными) в КазНИИЗиР.

Опубликовано Шынболатом Рсалиевым Воскресенье, 29 марта 2020 г.

УПАКОВКА СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В КАЗНИИЗИР

В настоящее время в Казахском НИИ земледелия и растениеводства идет упаковка семян сахарной свеклы отечественных гибридов Ақсу и Айшолпан после их подработки в соответствии с современными требованиями посевных стандартов (сушка, сортировка, калибровка, шлифовка, инкрустация, дражирование).

Для обработки семян используются следующие средства защиты и материалы:

— Инсектициды – Круйзер 350 (тиаметоксам), Форс магна (тефлутрин);

— Фунгициды – Тачигарен (гимексазол), ТМТД (тирам);

— Микроудобрение – Изабион (аминокислоты и пептиды);

— Пленкообразующее вещество – Вапор гард;

— Краситель-прилипатель – Мульти мастер;

— Наполнитель для дражирования семян – Древесная мука;

— Краска для семян.

Опубликовано Шынболатом Рсалиевым Вторник, 24 марта 2020 г.
89921048_2937358862990619_5097919283187417088_o

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВАЯ РАБОТА В АГРОПАРКЕ ОҢТҮСТІК

На демонстрационном полигоне «Агропарк Оңтүстік» идет посев яровых зерновых культур. В настоящее время посеяны яровая пшеница (сорта Казахстанская 10, Алмекен, Канадская твердая пшеница), яровой ячмень (сорта Сымбат, Север 1, КазСуффле 1, Жан, Овертюр, Планета, Канадский ячмень), овес (сорта Байге, Кулан). Посевная работа проводится с участием руководителей отделов М.Хамитова и Р.Жапаева.

ОҢТҮСТІК АГРОПАРКІНДЕГІ КӨКТЕМГІ ДАЛА ЖҰМЫСТАРЫ

«Оңтүстік Агропаркі» көрсетілім полигонында жаздық дәнді жақылдарды егу жұмыстары басталып кетті. Қазіргі кезде жаздық бидайдың Қазақстандық 10, Алмекен, Канадалық қатты бидай сорттары, жаздық арпаның Сымбат, Север 1, КазСуффле 1, Жан, Овертюр, Планета, Канадалық арпа сорттары, сұлының Бәйге, Құлан сорттары егілді. Егу жұмыстарына бөлім меңгерушілері М.Хамитов және Р.Жапаев қатысуда.

Опубликовано Шынболатом Рсалиевым Вторник, 17 марта 2020 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКРУСТИРОВАННЫХ И ДРАЖИРОВАННЫХ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Казахский НИИ земледелия и растениеводства реализует семена сахарной свеклы отечественных гибридов АКСУ и АЙШОЛПАН по цене: инкрустированные семена – 8000 тг/посевная единица, дражированные семена – 14000 тг/посевная единица. Семена обработаны по современной технологии с использованием инсектицидов, фунгицидов, микроудобрений и других веществ.

ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫНЫҢ ИНКРУСТАЦИЯЛАНҒАН ЖӘНЕ ДРАЖЕЛЕНГЕН (ТҮЙІРШІКТЕЛГЕН) ТҰҚЫМЫН ӨТКІЗУ

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты қант қызылшасының отандық АҚСУ және АЙШОЛПАН будандарының тұқымын сатады. Бағасы: инкрустацияланған тұқым – 8000 тг/егу бірлігі, дражеленген (түйіршіктелген) тұқым – 14000 тг/егу бірлігі. Тұқым инсектицид, фунгицид, микротыңайтқыш, т.б. заттарды қолдана отырып заманауи технологиямен өңделген.

КҮЗДІК ДАҚЫЛДАР ЕГІСТІГІНЕ ТЫҢАЙТҚЫШ ЕНГІЗУ

Осы күндері Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының егіс танаптарындағы күздік дақылдарды (бидай, тритикале, арпа және рапс) аммиак селитрасы минералды тыңайтқышының 60 кг/га ә.з. мөлшерімен үстеп қоректендіру жұмысы жүргізілуде. Тыңайтқышты енгізу жұмысында немістің RAUCH AXIS M 20.2 техникасы қолданылуда. Аталмыш техникаға тыңайтқышты енгізу мөлшері, шашу алымы секілді жұмыстар YTO LX 954 тракторына орнатылған RAUCH мониторы арқылы тапсырма берілсе, ал TRIMBLE бағдарламасының көмегімен тракторды параллельді жүргізу (автопилот) мүмкіндігіне қол жеткізіліп отыр, яғни дәл егіншілік жүйесіндегі заманауи технологиялар институттың өндірістік алқаптарында кеңінен қолданыс табуда. Тыңайтқыш енгізу жұмыстары бөлім меңгерушісі А.Э.Хидировтың басшылығымен жүргізілуде.

ПОДКОРМКА ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР УДОБРЕНИЯМИ

В настоящие дни на посевах озимых культур КазНИИЗиР (пшеница, тритикале, ячмень и рапс) проводится подкормка минеральными удобрениями, аммиачная селитра, 60 кг/га д.в. Для подкормки удобрениями используется немецкий разбрасыватель RAUCH AXIS M 20.2. с трактором YTO LX 954, на котором установлены оборудования для точного внесения удобрения (монитор RAUCH, программа параллельного вождения – автопилот TRIMBLE). Таким образом, в производственных полях института широко используются современные технологии точного земледелия. Работы по внесению удобрений проводятся под руководством заведующего отделом Хидирова А.Э.

Опубликовано Шынболатом Рсалиевым Четверг, 12 марта 2020 г.

ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В КАЗНИИЗИР

В рамках проекта АО «Фонд науки» в Казахском НИИ земледелия и растениеводства в 2019 году построена линия (цех) по подработке семян сахарной свеклы. На линии имеются цех по предварительной и вторичной очистке семян, цех по инкрустации и дражированию семян, лаборатория по определению посевных качеств семян, склад готовой продукции и другие помещения. Линия оснащена современным оборудованием для подработки семян (Сепаратор с циклоном САД-4; Сортировальная машина 5Х-10; Машина тонкой очистки семян UB-1000; Фотосепаратор двухлотковый ТАЙХО; Шасталка-терка; Инкрустатор-дражиратор ИД-10; Сушильные конвекционные шкафы ШС-15; Дозатор весовой МФ-05 для упаковки семян).

Для обработки семян используются следующие средства защиты и материалы:

  • Инсектициды – Круйзер 350 (тиаметоксам), Форс магна (тефлутрин);
  • Фунгициды – Тачигарен (гимексазол), ТМТД (тирам);
  • Микроудобрение – Изабион (аминокислоты и пептиды);
  • Пленкообразующее вещество – Вапор гард;
  • Краситель-прилипатель – Мульти мастер;
  • Наполнитель для дражирования семян – Древесная мука;
  • Краска для семян.

В настоящее время семена сахарной свеклы отечественных гибридов Ақсу и Айшолпан подрабатываются в соответствии с современными требованиями посевных стандартов (сушка, сортировка, калибровка, шлифовка, инкрустация, дражирование).

Опубликовано Шынболатом Рсалиевым Пятница, 13 марта 2020 г.

РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА 019 АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ТАЛДЫКОРГАНСКОМ ФИЛИАЛЕ КАЗНИИЗИР

12 марта 2020 года в полевых условиях Талдыкорганского филиала Казахского НИИ земледелия и растениеводства исполнители проекта 019 Алматинской области составили программу действии по уборке камней на демонстрационном полигоне, площадью 35 га, размещению посевов сахарной свеклы, сои, кукурузы и зерновых культур (ячменя), по обработке почвы, внесению минеральных удобрений и почвенных гербицидов. Специалистами Казахского НИИ защиты и карантина растений проведено дистанционное зондирование, фотограмметрия и картография в рамках проекта. В условиях реального времени провели комплексное исследование территории полигона с помощью БПЛА (Sensefly EbeeX с высокоточной камерой SODA3D, системы GPS поправок RTK Trimble). Созданы трехмерные модели полей, топографические карты, цифровой реестр инфраструктурных элементов (дорог, мостов, полей, складов и др.), задействованных в производственном процессе.

Опубликовано Шынболатом Рсалиевым Четверг, 12 марта 2020 г.

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

Dark Mode
X