Monthly Archives: Январь 2021

2

«АУЫЛ» ПАРТИЯСЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІ «БАЙСЕРКЕ АГРО» АГРОХОЛДИНГІНДЕ

2021 жылы 8 қаңтарда «Ауыл» партиясының өкілдері көп салалы «Байсерке Агро» агрохолдингінде болып, шаруашылықтағы ғылым мен өндірісті ұштастыруға бағытталған жұмыстармен танысты. Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері, академик Р.А. Оразалиев партия өкілдерін егіс дақылдарының жаңа отандық сорттарымен, заманауи технологиялармен таныстырды. Атап айтқанда, бидайдың, тритикаленің, сояның жаңа қазақстандық сорттары, қант қызылшасының будандарының тұқымдары, сондай-ақ топырақты агрохимиялық талдаудың заманауи технологиясы көрсетілді.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИИ «АУЫЛ» В АГРОХОЛДИНГЕ «БАЙСЕРКЕ АГРО»

8 января 2021 года представители партии «Ауыл» посетили многопрофильный агрохолдинг «Байсерке Агро» и ознакомились с работой, направленной на объединение науки и производства в сельском хозяйстве. Главный научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства, академик Р.А. Уразалиев ознакомил представителей партии с новыми отечественными сортами сельскохозяйственных культур, современными технологиями. В частности, были показаны семена новых казахстанских сортов пшеницы, тритикале, сои, гибридов сахарной свеклы, а также современная технология агрохимического анализа почв.

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

Dark Mode
X