Последние новости

Соңғы жаңалықтар

22.10.2020
Байсерке агро_21.10.2020

«БАЙСЕРКЕ-АГРОДА» ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КӨРСЕТІЛДІ

Dark Mode

2020 жылы 21 қазанда «Байсерке-Агро» көп салалы холдингте ауыл шаруашылығы бойынша еліміздің алдыңғы қатарлы өндіріс ошақтарындағы өсімдік және мал шаруашылығы бойынша озық технологиялар көрсетілді. Ісшара жұмысына ҚР Парламенті мәжілісінің депутаты, аграрлық мәселелер бойынша комитет мүшесі Теміржанов М., КазҰАУ ректоры Есполов Т.И., ғылыми-зерттеу ұйымдарының басшылары, ғалымдар және шаруашылық жетекшілері қатысты. Майбұршақ дақылының жаңа сорттары, сондай-ақ жүгері, қант қызылшасы және тағы басқа дақылдардың отандық будандары көрсетілді. Жүгері мен майбұршақ дақылдарын бастыруды бақылау жүргізілді.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В «БАЙСЕРКЕ-АГРО»

21 октября 2020 г в многопрофильном холдинге «Байсерке-Агро» состоялась демонстрация передовых технологий растениеводства и животноводства передовых предприятий АПК нашей страны. В мероприятии приняли участие Депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по аграрным вопросам Темиржанов М., ректор КазНАУ Есполов Т.И., руководители научно-исследовательских организацийй, ученые и руководители хозяйств. Показаны новые отечественные сорта сои, а также новые гибриды кукурузы, сахарной свеклы и других культур. Представлен контрольный обмолот кукурузы и сои.


Comment Form

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

Dark Mode
X