Последние новости

Соңғы жаңалықтар

Ноябрь 18, 2019
76645610_2664696780256830_481758226665177088_o

«БИДАЙ ТАТ АУРУЛАРЫНЫҢ ҚОЗДЫРҒЫШТАРЫН ЖІКТЕУ» атты монография баспадан жарыққа шықты

Ауқымды ғылыми еңбектің авторлары Рсалиев Ш.С. және Рсалиев А.С. Қазақ тілінде жазылған ғылыми еңбек өсімдік қорғау және бидай селекциясымен айналысатын мамандарға, студенттер мен ғылыми қызметкерлерге арналған.

Монографияда бидай дақылының сабақ, жапырақ және сары тат ауруларының сипаттамасы, тат түрлерінен болатын егін шығыны, ауру қоздырғыштарының расалық құрамы, селекция үшін тат түрлерінің спораларын көбейту және сақтау жолдары, тат ауруларына төзімді бидай сорттары, төзімділік гендерін жіктеудің молекулалық-генетикалық тәсілдері ғылыми деректер мен тәжірибе барысында алынған нәтижелер негізінде жан-жақты баяндалған. Қазақстанда егілетін негізгі бидай сорттарының ауруға төзімділік белгілері бойынша сипаттамасы, сондай-ақ фитопатология мен бидай селекциясында қолданатын терминдердің түсіндірме сөздігі келтірілген.

Издана монография на казахском языке «Бидай тат ауруларының қоздырғыштарын жіктеу» («ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ РЖАВЧИННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПШЕНИЦЫ»). Авторами научного труда являются Рсалиев Ш.С и Рсалиев А.С. Научная работа расчитана на специалистов, работающих в области защиты растений и селекции пшеницы, студентов и научных сотрудников, изучающих грибные болезни зерновых культур.

В монографиии на основе литературынх и собственных данных показаны характеристика ржавчинных болезней пшеницы, потери урожая от болезеней, методы дифференциации видов ржавчины, расовый состав возбудителей грибов, способы размножения и хранения спор видов ржавчины для селекции, генетика взаимодействия пшеницы и ржавчины, молекулярно-генетические методы определения генов устойчивости к болезням, методы и результаты селекции пшеницы на иммунитет к видам ржавчины. Представлены характеристика основных сортов пшеницы по устойчивости к болезням, а также словарь терминов по фитопатологии и селекции пшеницы.


Comment Form

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

X