Blog

A basic standard blog page example.

Май 17, 2021
Обработка 2

ҚАЗЕӨШҒЗИ ЕГІСТІГІНДЕ ГЕРБИЦИДПЕН ӨҢДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

Қазіргі уақытта Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының селекциялық, технологиялық және өндірістік танаптарында өсімдіктерді қорғау құралдарымен бүрку жұмыстары жүргізілуде. Биылғы жылы қыстың ұзақ болуына байланысты себудің кеш басталуы, көктемгі жауын-шашынның жиі түсуі арамшөптердің, аурулар мен зиянкестердің қарқынды дамуына ықпал етуде. Институт биыл өсімдік қорғау құралдарының, тыңайтқыштардың және биологиялық препараттардың жеткілікті мөлшерін сатып алды (бұл үшін басшылыққа көп рахмет). Дәнді дақылдарда қос жарнақты арамшөптермен күресу үшін заманауи гербицидтер Балерина, Ластик экстра, ал дара жарнақты арамшөптер үшін – Аксиал, Гарпун супер, Адью белсенді препаратымен бірге; майбұршақта – Базагран, Пулсар, Экстрасол микробиологиялық тыңайтқышымен бірге; жүгеріде – Майстер пауэр; арпамен бірге егілген жоңышқада – Базагран қолданылуда. Кейбір жағдайларда егінді арамшөптерден, аурулардан және зиянкестерден қорғау үшін қоспалар жасалады.

ГЕРБИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛЕЙ В КАЗНИИЗИР

В настоящее время на селекционных, технологических и производственных посевах Казахского НИИ земледелия и растениеводства идут работы по опрыскиванию растений средствами защиты растений. В этом году позднее начало посевных работ из-за длительной зимы, частые весенние осадки способствуют сильному развитию сорняков, болезней и вредителей. В КазНИИЗиР закуплено достаточное количество средств защиты растений, удобрений и биологических препаратов (за это спасибо руководству института). На зерновых культурах для борьбы с двудольными сорняками используются современные гербициды Балерина, Ластик экстра, а для злаковых сорняков – Аксиал, Гарпун супер с ПАВ Адью; на сое – Базагран, Пульсар совместно с микробиологическим удобрением Экстрасол; на кукурузе – Майстер пауэр; на люцерне с подсевом ячменя – Базагран. В отдельных случаях составляются баковые смеси для защиты культуры от сорняков, болезней и вредителей.


Comment Form

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

X