Последние новости

Соңғы жаңалықтар

Октябрь 24, 2020
122397770_3532907106769122_7204358507589527978_n

Вышла наша новая монография «Устойчивость пшеницы к болезням»

Құрметті әріптестер және достар! Біздің жаңа монографиямыз жарыққа шықты. Соңғы жылдардағы зерттеу нәтижелерін қамтыған ғылыми еңбекте елімізде бидай ауруларының таралуы (тат, септориоз, пиренофороз), ауру қоздырғыштарын селекцияда қолдану жолдары, төзімділіктің фитопатологиялық және генетикалық негіздері, т.б. мәліметтер көрсетілген. Монографияда 66 кесте, 47 сурет бар, бидайдың 100 сортының сипаттамасы келтірілген, 460 әдебиет қолданылған.

Дорогие коллеги и друзья!Вышла наша новая монография «Устойчивость пшеницы к болезням». В научном труде приведены результаты исследований последних лет по развитию болезней пшеницы (ржавчина, септориоз, пиренофороз) в республике, использованию возбудителей болезней в селекции, фитопатологические и генетические основы устойчивости сортов пшеницы и другие данные. Монография содержит 66 таблиц, 47 рисунков, характеристики 100 сортов пшеницы, использовано 460 литературных источников.


Comment Form

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

X